Toont alle 15 resultaten

 • Aircraft

  12,50

  Pictures and describes varied forms of aircraft from the Wright Flyer to the 1972 Moonship, Onion

 • Een kleine geschiedenis van Amsterdam

  12,50

  Aan de hand van vele kleine geschiedenissen van bekende en minder bekende Amsterdammers wordt de geschiedenis van Amsterdam verteld vanaf het ontstaan tot heden.

 • Transmissiesystemen

  12,50
 • Elektronische energie-omzetting

  15,00

  Dit boek is een deel uit een serie van in totaal 5 delen die voor het vakgebied Energietechniek de leerstof voor de afdeling Elektrotechniek van het MTO omvatten. In dit deel komen gelijkstroommachines aan de orde. Na een inleiding worden diverse eigenschappen van gelijkstroommotoren en gelijkstroomgeneratoren behandeld. Een laatste hoofdstuk is gewijd aan de constructie van gelijkstroommachines. Na ieder hoofdstuk wordt de stof kort samengevat. Daarnaast worden bij ieder hoofdstuk een aantal vragen en opgaven gegeven. Hoewel een duidelijk schoolboek is het ook bruikbaar voor zelfstudie.

 • Elektronica voor het hoger beroepsonderwijs

  12,50

   

 • Elektronica voor het hoger beroepsonderwijs

  12,50

   

 • Inleiding in de elektronica

  12,50

  Een ontwerpgerichte benadering.

 • Televisie

  12,50
 • Elektronische beeldtechniek

  12,50

  Boek uit 1973 over o.a elektronische kleurcodering van beeldinformatie en vele andere onderwerpen

 • Functioneel Schakelen 1

  7,50

  In dit boek wordt een inleiding gegeven in de digitale schakeltechniek. Aan de orde komen combinatorische en volgorde schakelingen. In het eerste hoofdstuk worden wat theoretische achtergronden toegelicht en in het laatste gedeelte komen elektronische aspecten van digitale schakelingen aan de orde. Het boek is bestemd voor gebruik op een HTS, maar mede dankzij de uitwerkingen van de vele vraagstukken is het ook geschikt voor zelfstudie. Complexere schakelingen zoals AD- en DA-converters en microprocessorsystemen worden in deel 2 behandeld.

 • From tin foil to stereo

  10,00
 • Radio Antenna Engineering

  98,00

  Radio Antenna Engineering was published in 1952, and presents an excellent overview of the state of commercial antenna system engineering as practiced in the first half of the 20th century. As its name implies, it’s not solely about electromagnetic or radio or antenna theory although these issues are certainly a part of what it talks about. Rather, it focuses on matters surrounding the nuts and bolts (and logs, beams, bars, wires, and insulators) of actually designing and implementing a large-scale antenna system.

  ___________________________________

  Radio Antenne Engineering werd in 1952 gepubliceerd en geeft een uitstekend overzicht van de stand van de techniek van commerciële antennesystemen zoals toegepast in de eerste helft van de 20e eeuw. Zoals de naam al aangeeft, gaat het niet alleen om elektromagnetische of radio- of antennetheorie, hoewel deze kwesties zeker een deel zijn van waar het over praat. Het richt zich eerder op zaken rondom de bouten en moeren (en stammen, balken, staven, draden en isolatoren) van het daadwerkelijk ontwerpen en implementeren van een grootschalig antennesysteem.

 • Inleiding tot electrotechniek

  15,00

  De inhoud/ hoofdstukken: Inleiding, Elektriciteit, Elektrische grootheden, Elektrische basiswetten, Analyse van gelijkstroomketens, Elektrische arbeid en vermogen, Elektrische stroomgeleiding door vloeistoffen, Elektrische geleiding door gassen, Magnetische velden, Het elektrische veld, Een-fase wisselstroom, Drie-fasestroom of draaistroom, Voorbeelden van berekeningen, Samenvatting van de gebruikte formules, Aanhangsel, Trefwoordenregister.

 • Elektrotechnische meettechniek

  27,50
  Meten is een essentieel bestanddeel van het bedrijven van wetenschap en techniek. Mede door de grote ontwikkeling van de elektronica, heeft met name de elektrotechnische meettechniek zich sterk ontplooid. In dit boek worden de algemene grondslagen van het meten behandeld aan de hand van een aantal onderwerpen uit de moderne elektrotechnische meettechniek. Het boek is ontstaan uit een handleiding voor het tweedejaarscollege elektrotechnische meettechniek, zoals dat gegeven wordt aan de afdeling der Elektrotechniek van de Technische Hogeschool te Delft. Het is dan ook een duidelijk studieboek dat naast het uitbreiden van kennis het inzicht om meetproblemen te kunnen oplossen vergroot.
 • Foundations of Wireless and Electronics

  35,00
  The whole basic theory, foundation chapters, integrated circuits, ceramic filters, S.S.Radio, photoelectric devices and much more. All explained clearly and concisely in 26 chapters