Resultaat 1–20 van de 22 resultaten wordt getoond

 • Vliegtuig en radio

  15,00

  Elementaire behandeling van de grondbeginselen der radio

   

 • Elektronische navigatie en naderingssystemen voor de luchtvaart

  10,00

  Elektronische navigatie en naderingssystemen voor de luchtvaart

   

 • Het overwikkelen van kleine electromotoren

  17,50

  Een handleiding voor hen die zich toeleggen op het overwikkelen en herstellen van kleine electrische machines. zoals stofzuiger,starter, wasmachinemotoren enz

   

 • Ford Services – Volledige aanwijzingen voor het repareeren van Ford-wagens (1926)

  100,00

  originele uitgave uit 1926
  N.V. Ford Company of Holland Rotterdam
  325 blz. met vele foto’s en afbeeldingen
  tekst over onderhoud en reparatie / revisie van Ford modellen simpel uitgelegd
  de Ford ” bijbel ”
  boek is in nette staat

  Rood linnen kaft, 300 pagina’s,  met 409 fig.  31 tabellen,met 33 schema’s (Austin40-Volvo P444).
  ONMISBAAR BIJ DE RESTAURATIE VAN UW OLDTIMER

 • De automobiel Deel III – De electrische uitrusting

  17,50

  De Automobiel, Deel III, De Electrische Uitrusting, 1950

  DE AUTOMOBIEL, G.F. Steinbuch
  Handboek voor autobestuurders, monteurs, reperateurs en technici.
  Deel III, De Electrische uitrusting, waarin opgenomen:
  “Electriciteit in de auto” door ir. G. J. Tonkes, w.i.
  Door  J.S. Buyze, Leraar Autotechnische school te Apeldoorn.
  N.V. Uitgevers-Mij. AE. E. Kluwer. Deventer-Djakarta. April 1950
  Rood linnen kaft, 300 pagina’s,  met 409 fig.  31 tabellen,met 33 schema’s (Austin40-Volvo P444).
  ONMISBAAR BIJ DE RESTAURATIE VAN UW OLDTIMER

 • Godfried Bomans Capriolen. Een tweede bundel buitelingen

  5,00

  In “Hoebe, of het epos van een verzekeringsagent” vertelt Bomans over zijn onderbuurman, de verzekeringsagent Hoebe. Hij kwam dagelijks bij Bomans om te proberen hem diverse verzekeringen te verkopen. Hij gebruikte daarbij altijd vreselijke praktijkvoorbeelden om Bomans over te halen. Bomans weigerde echter consequent. Hij vond het ongewisse in het leven juist zo interessant. Een verzekering zou hem die zekerheid ontnemen. Zo ging een jaar voorbij, waarbij Bomans steeds magerder werd en Hoebe juist dikker. Het ging Hoebe voor de wind. Toch bleef hij bij Bomans komen. Het ging toen al niet meer om het verkopen van een verzekeringspolis, maar om het idee, dat in de ogen van Hoebe Bomans een dolende was die teruggevoerd moest worden uit de duisternis naar het licht. Bomans hield echter vol en gaf zich niet gewonnen……………….

 • Weet je nog wel …

  3,50

   

 • Engels voor leger & vloot

  5,00

  Leerboek voor Marine en leger betreffende de Engelse taal

 • Amsterdams Bouwkunst en Stadsschoon 1306-1942

  17,50
 • From tin foil to stereo

  10,00
 • Radio Antenna Engineering

  98,00

  Radio Antenna Engineering was published in 1952, and presents an excellent overview of the state of commercial antenna system engineering as practiced in the first half of the 20th century. As its name implies, it’s not solely about electromagnetic or radio or antenna theory although these issues are certainly a part of what it talks about. Rather, it focuses on matters surrounding the nuts and bolts (and logs, beams, bars, wires, and insulators) of actually designing and implementing a large-scale antenna system.

  ___________________________________

  Radio Antenne Engineering werd in 1952 gepubliceerd en geeft een uitstekend overzicht van de stand van de techniek van commerciële antennesystemen zoals toegepast in de eerste helft van de 20e eeuw. Zoals de naam al aangeeft, gaat het niet alleen om elektromagnetische of radio- of antennetheorie, hoewel deze kwesties zeker een deel zijn van waar het over praat. Het richt zich eerder op zaken rondom de bouten en moeren (en stammen, balken, staven, draden en isolatoren) van het daadwerkelijk ontwerpen en implementeren van een grootschalig antennesysteem.

 • Beginselen der Elektriciteit voor de praktijk

  22,50

  Beginselen der elektriciteit voor de praktijk voor zelfstudie ten dienste van Elektricien-monteurs, Machinisten, enz..

 • Jongens en Techniek

  20,00
 • Principles of Radar

  25,00

  Even though this book is more than 50 years old if you’re a radio comms tech, amateur radio enthusiast or a communications engineer you must read it, simple as that. This is a purely technical book that will only appeal to purely technical people.

  Most people won’t need the information on the exotic valves like klystrons and Travlling Wave Tubes but the sections about waveguides, transmission lines, smith charts and propagation theory are incredibly well written. The big old valves are very interesting to read about and if you think you’ll never need it you never know… I’ve seen a system installed in the 1980s that is still using 1 kilowatt klystrons today.

  This book is easier to understand than _any_ of my current Radio communications text books. I take my hat off to the boffins that managed to do this in the ’50s without computers or even a pocket calculator.

  _____________________

  Ook al is dit boek meer dan 50 jaar oud, als je een radio communicatietechnicus, amateurradio-liefhebber of een communicatietechnicus bent, moet je het lezen, zo simpel is het. Dit is een puur technisch boek dat alleen puur technische mensen zal aanspreken.

  De meeste mensen hebben de informatie over de exotische kleppen zoals klystrons en Travlling Wave Tubes niet nodig, maar de secties over golfgeleiders, transmissielijnen, smith-grafieken en propagatietheorie zijn ongelooflijk goed geschreven. De grote oude kleppen zijn erg interessant om over te lezen en als je denkt dat je het nooit nodig zult hebben, weet je het nooit … Ik heb een systeem gezien in de jaren 80 dat nog steeds 1 kilowatt klystrons gebruikt.

  Dit boek is gemakkelijker te begrijpen dan _ alle_ van mijn huidige radiocommunicatieboeken. Ik neem mijn hoed af voor de kisten die dit in de jaren ’50 wisten te doen zonder computers of zelfs een zakrekenmachine.

 • Fluorescentie verlichting

  10,00

  Een overzicht van de wetenschappelijke technische grondslagen en toepassingen van de Fluorescentielampen en hun accessoires.

 • Theorie der electriciteit

  199,00

  Zéér zeldzaam exemplaar, er is zover bekend nog 1 exemplaar in de bibliotheek van de TU Delft.
  Casimir, Hendrik Brugt Gerhard (Henk) (1909-2000) werkte na zijn studie bij het Philips NatLab. Hij werd daar snel directeur maar kon zich toch nog bezighouden met fundamenteel onderzoek en ontdekte onder andere het Casimir-effect. In 1948 voorspelde Casimir met Dirk Polder op theoretische gronden het Casimir-effect. Hij voorspelde dat twee ongeladen parallelle metalen platen, die in een vacuüm zeer dicht bij elkaar worden geplaatst, elkaar aantrekken..Het Casimir-effect is van grote invloed op de mechanische eigenschappen van microstructuren, zoals MEMS (micro-electromechanical systems) en NEMS (nano-electromechanical systems)

 • Inleiding tot electrotechniek

  15,00

  De inhoud/ hoofdstukken: Inleiding, Elektriciteit, Elektrische grootheden, Elektrische basiswetten, Analyse van gelijkstroomketens, Elektrische arbeid en vermogen, Elektrische stroomgeleiding door vloeistoffen, Elektrische geleiding door gassen, Magnetische velden, Het elektrische veld, Een-fase wisselstroom, Drie-fasestroom of draaistroom, Voorbeelden van berekeningen, Samenvatting van de gebruikte formules, Aanhangsel, Trefwoordenregister.

 • Draadloze ogen

  10,00

  Rond 1928 schreef Leonard Roggeveen zijn derde boek voor oudere jongens, een klassieker: ” DRAADLOZE OGEN”, de naam verraadt reeds de inhoud…. Uitgegeven door Van Goor, met vele tekeningen door de bekende illustrator Hans Borrebach. Na de Tweede Wereldoorlog werd het boek herdrukt met aan de 50er jaren aangepaste tekst onder de titel: “DE RADIO DETECTIVE”.

 • Frontline

  35,00

  Het bombardement van Groot-Brittannië 1940-1941
  Het officiële verslag van den luchtbeschermingsdienst van Groot-Brittannië
  Dit boek is goed gelezen.

 • Englandspiel

  37,50