Toont alle 9 resultaten

 • Deurwaarders dilerium

  1,50

  Boekje 300.
  Niet minder origineel dan de titel van dit Schaduw-verhaal is de inhoud: een aaneenschakeling van geestige vondsten, opgedist in die met woordspelingen doorspekte taal, die Havanks onvervreemdbaar eigendom is.

 • Het geheim van de zevende sleutel

  1,50

  Boekje 400.
  Maar de Schaduw hoorde hem niet.
  Hij luisterde naar iets anders; naar gedempt luidruchtig lawaai in de tuin van Hendrick de Buyt, naar stemmengeroes dat vandaar tot hem doordrong, naar het gedruis van rennende schreden op het grindpad tussen de beide huizen, en dan, met eensklaps verstijven van alle spieren en zenuwen, naar een snerpende gil:
  Moord!
  Met schier bovenmenselijke beheersing stond de Schaduw op, zonder haast en zonder opwinding. Door zijn hersens flitste plotseling de onwillekeurig geregistreerde herinnering aan een geluid; maar het was voornamelijk de herinnering aan een geluid dat er niet geweest was.

  Terwijl over heel Europa een ware zondvloed van regen uitgegoten wordt, is in de zonovergoten Provence de Schaduw druk doende zijn verjaardag te organiseren, waarop hij alle bekenden en vrienden wil uitnodigen. De avond van zijn verjaardag wordt na een feestelijk begin echter zeer gewelddadig onderbroken.

 • Dodemans Dollars

  1,50

  Boekje 401.
  Verscheidene oude getrouwen treden er in dit Schaduw-verhaal op, maar tevens tal van ongure gasten. Bijvoorbeeld Petronella en Basilius, die elke zondag – weer of geen weer – uit rijden gaan, in een rijtuig als een volgkoets in een begrafenis. Maar afgezien daarvan zijn er duizenden dollars die hoegenaamd geen aanspraak kunnen maken op het Amerikaanse burgerrecht…
  Het werk van wijlen Havank wordt met de regelmaat van een klok herdrukt en geen lezer zal dan ook hiaten in zijn collectie Schaduw-verhalen behoeven aan te wijzen. In zijn eerste boeken – zoals Het mysterie van St. Eustache en Het spookslot aan de Loire – sloot Havank zich nog angstvallig aan bij de toen heersende ‘orthodoxe’ traditie, gevestigd door Edgar Wallace en door een pionier als Ivans, maar in zijn latere romans kreeg de humor van zijn persoonlijke taalgebruik hoe langer hoe meer de overhand. Een Schaduw-verhaal dat zo ongeveer de hoogste totaaloplage van allemaal bereikte, was Polka Mazurka. Een titel die dit succes leek te evenaren, was Menuet te middernacht, dat na Havank’s dood werd voltooid door Pieter Terpstra. Onverdeeld geprezen door pers en publiek om zijn inlevingsvermogen in het hoogst merkwaardige zieleleven van de Schaduw legde Terpstra nadien de laatste hand aan De Erven Mateor, Mysterie op Mallorca en Schaduw achter de tralies.

 • de verkavelde bruidegom

  1,50

  Boekje 276.
  In de epiloog van dit Schaduw-verhaal werd, heel terloops, een feit vastgelegd, op grond waarvan dit deel in de serie wellicht het meest merkwaardig genoemd mag worden. Maar ook overigens mag deze ‘Havank’ er zijn als raadselachtige, boeiende en vooral: meeslepend vertelde detective-story.

 • Vier vreemde vrienden

  1,50

  Boekje 275.
  Wie bent u! Wat doet u hier?
  Zijn rustige blauwe ogen namen haar nauwlettend op, eer hij besloot te antwoorden. Een jonge slanke vrouw. Zeker niet ouder dan vierentwintig. Een smal en ovaal gezicht. Donkeren Diepbrandende ogen. Een zeer kleine mond, maar ietwat hard van lijn. Al even kleine oren, die half schuilgingen onder het als ebbehout zwarte haar. Bent u, zei hij eindelijk, misschien een van de Vier Vreemde Vrienden?’
  Haar toch steeds grote ogen openden zich nog verder.
  Hoe weet u?
  Silvère glimlachte.

  De roof van twintig miljoen Engelse ponden vanaf een oceanliner, brengt enige beroering teweeg onder het internationale speurdersdom. Niet de minsten daaronder zijn de Schaduw en diens onafscheidelijke adjudant Silvère.
  Maar voordat het misdrijf opgelost is, moet er eerst klaarheid in andere zaken worden gebracht, bijvoorbeeld in de ware identiteit van de Vreemde Vrienden

 • De Schaduw contra de drie dartele doodgravers

  1,50

  Boekje 240.
  Drie dartelende doodgravers Het werk van wijlen Havank wordt met de regelmaat van een klok herdrukt en geen lezer zal dan ook hiaten in zijn Schaduwverzameling hoeven aan te wijzen. In zijn eerste boeken sloot Havank zich nog angstvallig aan bij de toen heersende `orthodoxe’ traditie – gevestigd door Edgar Wallace en door een pionier als Ivans – maar in zijn latere romans kreeg de humor van zijn persoonlijke taalgebruik hoe langer hoe meer de overhand. Na Havank’s dood wordt de serie voortgezet door de journalistschrijver Pieter Terpstra, die door pers en publiek vrijwel onverdeeld is geprezen om zijn inlevingsvermogen in het hoogst merkwaardige zieleleven van de Schaduw. De geschiedenis van de drie dartele doodgravers die samen de `Broederschap van de Onzalige Dood’ vormen, is een merkwaardig geheel waar de Schaduw aanvankelijk moeilijk wijs uit kan worden. Maar de drie gebroeders Teederling gaan niet volledig feilloos te werk en de Schaduw weet ze juist op tijd te ontmaskeren.

 • Het probleem met de Twee Hulzen

  1,50

  Boekje 88.
  Hoofdinspecteur Hans Uyttenbogaert wordt door meneer Veldhuysen overtuigd dat ene Leon Rosenheim zich bezig houd met wel zeer onwelriekende praktijken n.l. manipulatie in aandelen. Hoofdinspecteur Uyttenbogaert laat Leon Rosenheim in Amsterdam door agent Bergmans schaduwen. We maken kennis met “de poen” alias Suvaki alias Otto Brünn, met “de rat” Kluchevsky , herr Karfunkelstein , detective Brenauld & Brison van de Sûreté en met heer Costefigues en een mannetje wat interesse vertoond voor hun gesprek. Bovendien blijken zowel de Schaduw als Uyttenbogaert het zelfde wild te volgen in Parijs nl nicht Eulalia of te wel meneer Rosenheim. We maken verder kennis met Andrè Ferrand (directeur van Ferrand & Fils S.A. auto’s/vliegtuigen en Lotty ( Schilthuysen ) welke de geliefde is van Andrè maar de vrouw van Rosenheim. Als zij terug keert naar haar vila Dèsirèè te Lagny wacht haar een onprettige verrassing.
  Dan komen Bruno Silvère , Jean d’ Aubry en Alfred Mouche (chauffeur Rosenheim) op het toneel en gaat de Schaduw naar Lola in de Avenue Neuilly om een tukkie te doen. Brigadier Georges Blanchard uit Lagny is via de telefoon getuige van de moord op Leon Rosenheim. Silvère en Uyttenbogaert gaan op bezoek bij een weduwe en Uyttenbogaert begaat een blunder. De butler ene William Parker weet wanneer hij met een echte heer te doen heeft, en commissaris Pècaut uit Lagne doet een vreemde vondst. De hond van agent(?) Bordoux die Silvère laat aanrukken brengt enige verduidelijking De terrier, genaamd Schaduw, gaat ook op zoek maar dobbert even later in een rauwkost waaruit een geur opstijgt die wijlen Lazarus jaloers zou hebben gemaakt. Silvères opvoering van Roosje (=kamerscherm) en Kloris is voor Hans (Uyttenbogaert) verhelderend al zal dat waarschijnlijk Berte , Silvères huishoudster, een biet zijn.

 • Er klopt iets niets

  1,50

  Boekje 87
  Zingende fonteinen, maanlicht-overgoten renaissancegevels, bonte volkstaferelen, ze vormen het romantische decor voor een Italiaans Avontuur van de Schaduw, dat juist door die contrastrijke entourage des te merkwaardiger en des te boeiender is.

 • Lijk halfstok

  1,50

  Boekje 85.
  Het werk van wijlen Havank wordt met de regelmaat van een klok herdrukt en geen lezer zal dan ook hiaten in zijn Schaduw-verzameling hoeven aan te wijzen
  In zijn eerste boeken sloot Havank zich nog angstvallig aan bij de toen heersende ‘orthodoxe’ traditie, gevestigd door Edgar Wallace en door een pionier als Ivans, maar in zijn latere romans kreeg de humor van zijn persoonlijke taalgebruik hoe langer hoe meer de overhand. Na Havank’s dood wordt de serie voortgezet door de journalist-schrijver Pieter Terpstra, die door pers en publiek vrijwel onverdeeld is geprezen om zijn inlevingsvermogen in het hoogst merkwaardige zieleleven van de Schaduw.

  “Merkwaardig”, mompelde de Schaduw. In plaats van rechtstreeks op zijn studeerkamer toe te lopen, beschreef hij een wijde boog door de tuin van zijn Carliaanse villa en bleef voor de open ramen staan, waar hij een wildvreemd, maar knap meisje… Maar ach, waarom het verhaal hier te vervolgen? Sla het boek open en lees!